888e0197-87ef-41c8-a506-bb36e990e56a
Frei : Erwachsenwerden am Ende der Geschichte
Frei : Erwachsenwerden am Ende der Geschichte
Ersteller/-in: Ypi, Lea [Verfasser]
Erscheinungsjahr: 2022
Sprache: Deutsch
Medienklasse: Buch
Klassifikation: Lit 00
Verlag: Suhrkamp
ISBN: 9783518430347 3518430343
Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben Bitte Bewertung angeben
Verfügbar: 0
Entleihungen gesamt: 5
Entleihungen dieses Jahr: 0
Anzahl der Reservierungen: 0

Verfügbarkeit

Loading...

Ergebnisliste

Weiter Bücher zu den Schlagwörtern

9a01e8e8-3e3e-46f0-9e1f-c46c654289bf
Ersteller/-in: Korn, Carmen [Verfasser]
e5e5144e-6308-4309-96d8-3ef8689f6a3c
Ersteller/-in: Korn, Carmen [Verfasser]
325b5258-6fc5-48af-a398-2fcf65afd8a7
Ersteller/-in: Kutscher, Volker [Verfasser]
63309d37-7cdf-44b3-a36e-1d19d17bf1d8
Ersteller/-in: Haran, Elizabeth [Verfasser]
c1685d91-6194-46d8-87cc-7e5c61ed459f
Ersteller/-in: Jefferies, Dinah [Verfasser]
7ac99914-c8c5-4528-9465-3d4781c226e2
Ersteller/-in: Flitner, Bettina [Verfasser]
348a608a-9aa6-418a-82f5-424fc5626a20
Ersteller/-in: Garmus, Bonnie [Verfasser]
9711d802-7c3c-4e72-9ba0-e94a6787711b
Ersteller/-in: Lo Cascio, Priska [Verfasser]
5ac512c6-62ea-4c12-a061-45b9d71612f8
Ersteller/-in: Sonnberger, Gabriele [Verfasser]
e1eb51b2-cabb-4887-a638-74c4b982686f
Ersteller/-in: Sonnberger, Gabriele [Verfasser]
0432dab9-45e5-4456-95c9-6d46698fd691
Ersteller/-in: Wells, Benedict [Verfasser]
1b829747-46ac-45ea-8cd1-8f1c33106fb2
Ersteller/-in: Sonnberger, Gabriele [Verfasser]
2e03c064-0abb-45e1-84c0-2bfdf91beb73
Ersteller/-in: Sawatzki, Andrea [Verfasser]
41a35165-4de3-4c68-b6c8-ad9a688d6c90
Ersteller/-in: Grossman, Wassili [Verfasser]
27a7100e-ad04-48b2-bbf8-2f7fec52eb7b
Ersteller/-in: Winterberg, Linda [Verfasser]
eebc53e8-64bf-40ac-bd09-d857f81ffe22
Ersteller/-in: Lott, Sylvia [Verfasser]
a95981fc-0641-4a12-b85d-fad59d688b4e
Ersteller/-in: Auður Ava Ólafsdóttir [Verfasser]
84c63fe6-7d56-4a2d-ac9f-1cceb702b61b
7180fea3-c8a0-466c-94c4-a6b309704562
Ersteller/-in: Savage, Thomas [Verfasser]
ed0fbf25-d1ea-4c92-aafa-637a41bb3968
Ersteller/-in: Myers, Benjamin [Verfasser]

Sprachauswahl